Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
18/06/2024 07:00 UTC +02:00

Komunikat dotyczący stanu wody

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2024
Numer sekcji
1854
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
18/06/2024
Do
19/06/2024

Oznaczenie
PLSZZ00003G000607371
Nazwa obiektu geograficznego
Pionierow

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
53°23' 1415.92" N
Długość (do dziesiętnej)
14°36' 2208.95" E

Nazwa toru wodnego
Regalica
Typ obiektu
Wodowskaz
Położenie ograniczenia
Układ odniesienia
WGS 84

Rodzaj wartości (pomiar czy prognoza)
Prognoza
Rodzaj komunikatu o stanie wody
Stan wody
Wartość numeryczna (ograniczenia)
511
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Jednostka
cm
Stan zapory
Stan wody
Godzina pomiaru
18/06/2024 04:55 UTC +02:00

Różnica
Różnica wartości
Różnica czasu

Powrót do listy