Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
10/06/2024 10:11 UTC +02:00

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2024
Numer sekcji
20
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
10/06/2024
Do
30/06/2024

Temat
Komunikat
Przyczyna komunikatu
Inne
Treść
KOMUNIKAT SERWISOWY TESTOWY - CENTRUM RIS
Źródło komunikatu (organ)
Centrum RIS

Obiekty na drodze wodnej

Oznaczenie
PLXXX000010000005800
Nazwa obiektu geograficznego
Oder km 580
Nazwa toru wodnego
Oder
Typ obiektu
Rzeka
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwayObject

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
52°18' 1136.24" N
Długość (do dziesiętnej)
14°34' 2080.64" E

Powrót do listy