Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
22/05/2024 14:43 UTC +02:00

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2024
Numer sekcji
17
Numer kolejny (wersji)
1

Okres ważności
Od
17/05/2024
Do
N/A

Temat
Ograniczenia
Przyczyna komunikatu
Zmiana oznakowania
Treść
Informujemy, że od dnia 17.05.2024 r. oznakowanie wystawione na: I, II, III i IV odcinku eksploatacyjnym rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Wyjątek stanowią: km 580,0 (most autostrada A-2 – Świecko), km 584,2 (most drogowy Słubice – Frankfurt nad Odrą), km 615,1 (most kolejowy), gdzie obecnie odbywają się prace mające na celu przywrócić nocne oznakowanie nawigacyjne.(Komunikat nr 8/2024 RZGW w Szczecinie)
Źródło komunikatu (organ)
PGW WP RZGW Szczecin

Obiekty na drodze wodnej

Oznaczenie
PLXXX000010000005800
Oznaczenie 2
PLXXX000010000007041
Nazwa obiektu geograficznego
Oder km 580
Nazwa obiektu geograficznego 2
Oder km 704,1
Nazwa toru wodnego
Oder
Typ obiektu
Rzeka
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwaySection

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
52°18' 1136.24" N
Długość (do dziesiętnej)
14°34' 2080.64" E
Szerokość (do dziesiętnej) 2
53°8' 511.84" N
Długość (do dziesiętnej) 2
14°23' 1394.96" E

Oznaczenie
PLXXX000010000005800
Nazwa obiektu geograficznego
Oder km 580
Nazwa toru wodnego
Oder
Typ obiektu
Most
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwayObject

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
52°18' 1136.24" N
Długość (do dziesiętnej)
14°34' 2080.64" E

Oznaczenie
PLXXX000010000005842
Nazwa obiektu geograficznego
Oder km 584,2
Nazwa toru wodnego
Oder
Typ obiektu
Rzeka
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwayObject

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
52°20' 1254.06" N
Długość (do dziesiętnej)
14°33' 1997.87" E

Oznaczenie
PLXXX000010000006151
Nazwa obiektu geograficznego
Oder km 615,1
Nazwa toru wodnego
Oder
Typ obiektu
Most
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwayObject

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
52°34' 2086.41" N
Długość (do dziesiętnej)
14°37' 2256.93" E

Powrót do listy