Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
08/04/2024 09:45 UTC +02:00

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2024
Numer sekcji
15
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
08/04/2024
Do
N/A

Temat
Znaki specjalne
Przyczyna komunikatu
Przeszkoda podwodna
Treść
Informujemy, że w km 26,3 rz. Odry Zachodniej na prawym brzegu znajduje się zatopiony wrak jachtu (rejon m. Siadło Dolne). Wrak oznaczony jest za pomocą żółtej pławy nawigacyjnej. Prosimy zachować szczególną ostrożność.
Źródło komunikatu (organ)
PGW WP RZGW Szczecin

Obiekty na drodze wodnej

Oznaczenie
PLXXX000040000000263
Nazwa obiektu geograficznego
Westoder km 26,3
Nazwa toru wodnego
Westoder
Typ obiektu
Boja
Położenie ograniczenia
Prawy brzeg
Rodzaj
FairwayObject

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
53°20' 1249.94" N
Długość (do dziesiętnej)
14°29' 1799.58" E

Powrót do listy