Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
16/02/2024 09:10 UTC +01:00

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2024
Numer sekcji
7
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
16/02/2024
Do
N/A

Temat
Prace
Przyczyna komunikatu
Zmiana oznakowania
Treść
Informujemy o wystawieniu tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na moście kolejowym w km 733,7
rzeki Regalicy. Docelowo prześwit pionowy nad zwierciadłem wody będzie wynosił 6,20 m do WWŻ.
Źródło komunikatu (organ)
PGW WP RZGW Szczecin

Obiekty na drodze wodnej

Oznaczenie
PLXXX000030000007337
Nazwa obiektu geograficznego
Regalica km 733,7
Nazwa toru wodnego
Regalica
Typ obiektu
Most
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwayObject

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
53°22' 1325.87" N
Długość (do dziesiętnej)
14°35' 2120.93" E

Powrót do listy