Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
05/09/2023 07:00 UTC +02:00

Komunikat dotyczący stanu wody

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2023
Numer sekcji
2665
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
05/09/2023
Do
06/09/2023

Oznaczenie
PLXXX00010G001900285
Nazwa obiektu geograficznego
Swierkocin

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
52°39' 2341.12" N
Długość (do dziesiętnej)
14°59' 3597.46" E

Nazwa toru wodnego
Warta River
Typ obiektu
Wodowskaz
Położenie ograniczenia
Układ odniesienia
WGS 84

Rodzaj wartości (pomiar czy prognoza)
Prognoza
Rodzaj komunikatu o stanie wody
Stan wody
Wartość numeryczna (ograniczenia)
199
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Jednostka
cm
Stan zapory
Stan wody
Godzina pomiaru
05/09/2023 04:50 UTC +02:00

Różnica
Różnica wartości
Różnica czasu

Powrót do listy