Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
02/09/2023 06:00 UTC +02:00

Komunikat dotyczący stanu wody

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2023
Numer sekcji
2624
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
02/09/2023
Do
03/09/2023

Oznaczenie
PLBEK00001G001006725
Nazwa obiektu geograficznego
Bielinek

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
52°55' 3344.82" N
Długość (do dziesiętnej)
14°9' 554.88" E

Nazwa toru wodnego
Oder
Typ obiektu
Wodowskaz
Położenie ograniczenia
Układ odniesienia
WGS 84

Rodzaj wartości (pomiar czy prognoza)
Prognoza
Rodzaj komunikatu o stanie wody
Stan wody
Wartość numeryczna (ograniczenia)
222
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Jednostka
cm
Stan zapory
Stan wody
Godzina pomiaru
02/09/2023 03:55 UTC +02:00

Różnica
Różnica wartości
Różnica czasu

Powrót do listy