Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
26/05/2023 07:00 UTC +02:00

Komunikat dotyczący stanu wody

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2023
Numer sekcji
1348
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
26/05/2023
Do
27/05/2023

Oznaczenie
PLSZZ00006G000400044
Nazwa obiektu geograficznego
Kolejowy Parnica

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
53°25' 1502.38" N
Długość (do dziesiętnej)
14°33' 2019.82" E

Nazwa toru wodnego
Parnica
Typ obiektu
Wodowskaz
Położenie ograniczenia
Układ odniesienia
WGS 84

Rodzaj wartości (pomiar czy prognoza)
Prognoza
Rodzaj komunikatu o stanie wody
Stan wody
Wartość numeryczna (ograniczenia)
505
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Jednostka
cm
Stan zapory
Stan wody
Godzina pomiaru
26/05/2023 04:50 UTC +02:00

Różnica
Różnica wartości
Różnica czasu

Powrót do listy