Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
17/03/2023 14:18 UTC +01:00

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2023
Numer sekcji
27
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
17/03/2023
Do
N/A

Temat
Komunikat
Przyczyna komunikatu
Zmiany toru wodnego
Treść
Nastąpiła zmiana organizacji ruchu pod mostem kolejowym w km 733,7 rzeki Regalicy. Ruch odbywa się pomiędzy istniejącymi podporami mostu zgodnie ze schematami w załączniku i oznaczony został oznakowaniem nawigacyjnym. Informujemy, że w związku z nową organizacją ruchu, żegluga pod zwodzonym przęsłem mostu jest zabroniona. Szczegóły w komunikacie nr 8/2022 RZGW w Szczecinie.
Źródło komunikatu (organ)
PGW WP RZGW Szczecin

Obiekty na drodze wodnej

Oznaczenie
PLSZZ00003BRIDG07337
Nazwa obiektu geograficznego
Kolejowy Podjuchy
Nazwa toru wodnego
Regalica
Typ obiektu
Rzeka
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwayObject

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
53°22' 1329.04" N
Długość (do dziesiętnej)
14°35' 2117.1" E

Powrót do listy