Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
17/03/2023 14:26 UTC +01:00

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2023
Numer sekcji
26
Numer kolejny (wersji)
1

Okres ważności
Od
01/03/2023
Do
17/03/2023

Temat
Komunikat odwołany
Przyczyna komunikatu
Inne
Treść
Informujemy, że od dnia 01.03.2023 r. nastąpi zmiana godzin obsługi zwodzonego przęsła mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy. Obsługa odbywać się będzie codziennie w następujących godzinach: 07:00-09:00; 13:00-15:00; 17:00-18:00. Szczegóły w komunikacie nr 7/2023 RZGW w Szczecinie.
Źródło komunikatu (organ)
PGW WP RZGW Szczecin

Obiekty na drodze wodnej

Oznaczenie
PLSZZ00003BRIDG07337
Nazwa obiektu geograficznego
Kolejowy Podjuchy
Nazwa toru wodnego
Regalica
Typ obiektu
Rzeka
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwayObject

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
53°22' 1329.04" N
Długość (do dziesiętnej)
14°35' 2117.1" E

Powrót do listy