Komunikat NtS


Nadawca
ODRA
Autor informacji
Centrum RIS
Kraj, którego dotyczy komunikat
Polska
Język oryginału
Polski
Region kraju
Data nadania
30/11/2022 08:31 UTC +01:00

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Organ wydający
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Rok
2022
Numer sekcji
18
Numer kolejny (wersji)
0

Okres ważności
Od
06/04/2021
Do
N/A

Temat
Komunikat
Przyczyna komunikatu
Prace
Treść
Od dnia 06.04.2021 w km 653,9 rzeki Odry na moście w Siekierkach prowadzone będą prace remontowe z częściowym zamknięciem przęsła żeglownego. (Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr 16/2021, RZGW Szczecin)
Źródło komunikatu (organ)
PGW WP RZGW Szczecin

Obiekty na drodze wodnej

Oznaczenie
PLXXX000010000006539
Oznaczenie 2
PLXXX000010000006539
Nazwa obiektu geograficznego
Odra km 653,9
Nazwa obiektu geograficznego 2
Odra km 653,9
Nazwa toru wodnego
Odra
Typ obiektu
Rzeka
Położenie ograniczenia
Rodzaj
FairwaySection

Współrzędne początku i końca toru wodnego
Szerokość (do dziesiętnej)
52°48' 2925.68" N
Długość (do dziesiętnej)
14°13' 803.06" E
Szerokość (do dziesiętnej) 2
52°48' 2925.68" N
Długość (do dziesiętnej) 2
14°13' 803.06" E

Powrót do listy